Deratox Bio

 Deratizácia bez komplikácií

Úspešne deratizovaných viac ako 2400+ objektov v Poprade a širokom okolí.

 Rôzne typy deratizácie

Zbavte sa škodcov raz a navždy

Deratizácia

je proces likvidácie potkanov a iných škodlivých hlodavcov (myší,
škrečkov), obzvlášť v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode
rôznymi prostriedkami. Deratizácia je dôležitá najmä z hľadiska hygieny,
pretože hlodavce často rozširujú pre človeka nebezpečné choroby, napr.
mor. 

Dezinfekcia

je proces alebo činnosť, ktorej
cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo
nežiadúcich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické
prostriedky. Dezinfekčné prípravky hrubým zásahom (koagulácia bielkovín,
cytolýza) ničia živú hmotu na predmetoch. Tým sa líšia od antiseptík,
ktoré majú aj humánne uplatnenie. Rozdiel medzi antiseptikom a
dezinficiens je často iba v koncentrácii účinnej látky, určujúcu mieru
toxicity a vhodnosť medicínskej aplikácie.

Dezinsekcia

je súbor opatrení, metód a prostriedkov určených na ničenie hmyzu a
iných článkonožcov. Aplikuje sa predovšetkým s cieľom likvidovať
epidemiologicky alebo hospodársky škodlivé článkonožce (napr. švábov,
ploštíc, bĺch, vší, komárov, mravcov, múch, kobyliek, pásaviek atď.),
ktorí môžu byť prenášačmi chorôb alebo pôsobia škody na
poľnohospodárskej výrobe či výrobkoch.

Služby

Ako sa rýchlo a prirodzene zbaviť chrobákov
Dozvedieť sa viac

Služby

Najlepší sprievodca službami na kontrolu škodcov
Dozvedieť sa viac

Služby

Prečo potrebujete deratizáciu pre vaše podnikanie.
Dozvedieť sa viac

Kontakt

Neváhajte nám zavolať

Telefón

0944 049 801

Adresa

Allendeho 3708/69
05951 Poprad-Matejovce